centiss

'Johan de Wal verdiept zich in de materie, de klant en de te bereiken doelen, en weet telkens te verrassen met het resultaat. Johans teksten vormen de brug tussen onze diensten en producten enerzijds, en de ambities en belevingswereld van de klant anderzijds. Mede door zijn inbreng, scherpte en creativiteit is een aantal acquisities succesvol afgerond.'

Vincent Pieters, directeur Centiss